Lidhje


RREZIKU I FSHEHTË NËN NDIKIMIN DESTABILIZUES TË LËVIZJES HIZMET (ORGANIZATËS TERORISTE FETO) NË MAQEDONINË E VERIUT DHE BALLKAN

Shkruan: Hamzi Ibraimi

 

Lëvizja Hizmet, e njohur gjithashtu si Organizata terroriste FETO, ka qenë një subjekt i shumë polemikave dhe debatimeve, veçanërisht pas grushtit të dështuar të shtetit në Turqi në vitin 2016. Në Maqedoninë e Veriut, kjo lëvizje ka arritur të krijojë një ndikim të konsiderueshëm në disa sektorë të shoqërisë, duke ngritur shqetësime të shumta mbi efektet e saj potencialisht destabilizuese.

 

Një shqetësim kryesor është prania dhe aktivitetet e saj në sektorin e arsimit dhe në organizatat e shoqërisë civile, ku ajo ka krijuar një rrjet të gjerë që mund të përdoret për të ndikuar në opinionin publik dhe politikat vendore.

 

Një nga aspektet më të dukshme të pranisë së lëvizjes Hizmet në Maqedoninë e Veriut është përmes institucioneve edukative. Shkollat dhe institucionet e tjera arsimore që janë të lidhura me këtë lëvizje ofrojnë një nivel të lartë arsimi dhe shpesh përdorin metoda dhe filozofi që janë në përputhje me parimet e Hizmet.

 


Këto institucione synojnë të edukojnë brezat e rinj me vlera dhe parime të caktuara, të cilat shpesh përkojnë me ideologjinë e lëvizjes, duke krijuar kështu një brez të ri të individëve që mund të jenë të ndjeshëm ndaj agjendave të saj.


Përveç sektorit të arsimit, lëvizja Hizmet është aktive edhe përmes organizatave të shoqërisë civile.


Këto organizata shpesh organizojnë aktivitete kulturore dhe arsimore që promovojnë vlerat dhe idetë e organizate terroriste. Ato mund të kenë një ndikim të konsiderueshëm në komunitetet lokale, duke u bërë qendra të rëndësishme për promovimin e agjendave të caktuara.


Prania e këtyre organizatave në shoqërinë maqedonase ngre shqetësime mbi potencialin e tyre për të ndikuar në mënyrën se si njerëzit mendojnë dhe veprojnë në lidhje me çështje të ndryshme sociale dhe politike.


Një tjetër aspekt i rëndësishëm që meriton vëmendje është përdorimi i Shqipërisë si një qendër e mundshme për koordinimin e aktiviteteve të lëvizjes Hizmet si organizate terroriste në shtetet e tjera ballkanike. Lidhjet e forta kulturore dhe gjuhësore midis Shqipërisë dhe vendeve të tjera në rajon e bëjnë atë një vend të favorshëm për koordinimin e aktiviteteve.


Nëse këto spekulime janë të vërteta, atëherë Shqipëria mund të shërbejë si një bazë logjistike dhe operative për aktivitetet e lëvizjes në Ballkan, duke përforcuar ndikimin e saj në këtë rajon.


Prania dhe aktivitetet e organizatës terroriste lëvizjes Hizmet në shtetet ballkanike sjellin një sërë sfidash dhe rreziqesh. Një nga këto sfida është polarizimi politik dhe social që mund të shkaktohet nga aktivitetet e lëvizjes. Aktivitetet e saj mund të çojnë në tensione midis grupeve të ndryshme dhe të ndikojnë në stabilitetin e rajonit. Kjo është veçanërisht shqetësuese në një rajon si Ballkani, i cili ka një histori të gjatë të konflikteve etnike dhe politike.
Një tjetër shqetësim është ndikimi i lëvizjes në institucionet arsimore dhe organizatat e shoqërisë civile.


Përfshirja e lëvizjes në këto institucione mund të ndikojë në politikat dhe vendimmarrjet e tyre, duke i bërë ato më të ndjeshme ndaj agjendave të jashtme.
Ky ndikim mund të përbëjë një rrezik për zhvillimin e pavarur dhe të qëndrueshëm të këtyre institucioneve dhe të shoqërisë në tërësi.

 

Siguria kombëtare është një tjetër aspekt i rëndësishëm që duhet marrë në konsideratë. Aktivitetet e organizatës terroriste lëvizja Hizmet mund të paraqesin një rrezik për sigurinë kombëtare të shteteve ballkanike, duke krijuar mundësi për infiltrimin dhe ndikimin në strukturat e sigurisë dhe qeverisë. Kjo mund të ketë pasoja serioze për stabilitetin dhe sigurinë e rajonit në tërësi.

 

Lëvizja Hizmet (Organizata FETO)si organizatë terroriste paraqet një sfidë të ndërlikuar për Maqedoninë e Veriut dhe rajonin më të gjerë të Ballkanit. Ndikimi i saj në sektorët e arsimit dhe shoqërisë civile, përdorimi i mundshëm i Shqipërisë si qendër koordinimi, dhe rreziqet për sigurinë kombëtare janë çështje që kërkojnë vëmendje dhe veprim të koordinuar nga autoritetet dhe shoqëria civile. Vetëm përmes një përpjekjeje të përbashkët mund të mbrohet stabiliteti dhe siguria e vendit dhe rajonit nga ndikimet e mundshme destabilizuese të kësaj lëvizjeje.

XS
SM
MD
LG