Lidhje


Mrekulli shkencore në jetëshkrimin profetik/Pse nuk përmendet bora askund në Kuran?

Në Kuran nuk përmendet bora, por përmenden terma të tjerë që tregojnë të ftohtët dhe acarin. Kurani nuk e përmend dëborën, pasi ai u drejtohet arabëve të cilët nuk e njihnin borën.

 

Vetëm ata që merreshin me tregti dhe udhëtonin drejt vendeve ku binte borë, e dinin si është bora. Vendet me të cilat arabët bënin tregti, ishin kryesisht ato të Shamit (Lantonit), ku hyn dhe Libani. Kishte arabë si Gasasinët, të cilët e njihnin borën, por shumica e arabëve të tjerë nuk ia kishin idenë.

Read more ...


Kurani, libri i thesareve gjuhësore

Nga hoxhë Florian Leli

 

Ka qënë dhe do të mbetet libri më brilant i studiuar ndonjëherë nga njeriu. Origjinaliteti në frazat gjuhësore, kuptimet fisnike dhe stili i arrirë janë vetëm një anë e paarritshmërisë (ixhazit – إعجاز) së këtij libri.

 

Nuk ekziston në botë ndonjë libër, të cilin dijetarët dhe gjuhëtarët e kanë analizuar dhe studiuar aq shumë, sa Kurani. Dijetarët dhe gjuhëtarët arabë janë ndalur gjatë në analizimin e Kuranit, në të gjithë sferat e gjuhës, në analizën gramatikore; morfologji dhe sintaksë, në analizën retorike; semantikën, stilistikën, në analizën leksikore, në variantet gjuhësore, etj.

Read more ...


Cilësitë e qenësishme të Allahut (sifati thubutije) dhe matematika si strukturë ekzakte e universit

Nga Alban Gorishti

 

"A është Zoti një Matematicien i jashtzakonshëm?"/Duke lexuar një ajet në Kuran më erdhi në kujtesë diskutimi që disa shkencëtarë zhvillojnë rreth Zotit, të cilët pasi shikojnë një projektim perfekt në Univers të zhvilluar në formën e aksiomave apo kalkulimeve gjeometriko-fizike të cilat më pas njeriu i ka shprehur në ekuacione matematikore. Në shekullin e 17 Issac Newton bëri pyetjen e thjeshtë nëse bie një mollë, a bie edhe hëna? Kjo ishte ndoshta një nga pyetjet më të mëdha të bëra ndonjëherë në perceptimin e forcave, rrezeve, dukurive, gjeometrikës, të gjitha manifestime që kanë lidhje me gjuhën matematikore, fizike. Matematika në të vërtetë nxjerr rezultate nga aksiomat. Ajo punon brenda një sistemi të mbyllur.

Read more ...


Refleksione / Mrekullia Kuranore 36:39

Allahu thotë në suren Ja sin: "Edhe Hënës i kemi caktuar fazat (pozicionet) derisa të kthehet në trajtën e harkut (kërcell i hurmës së tharë)" Ky varg përshkruan fazat hënore (orbitën e hënës) që përcaktojnë muajin hënor, gjysmëhëna zvogëlohet për t'u dukur me sy të lirë si një kërcell i vjetër hurme arabe.
Shprehja kërcell i vjetër në Kuranin e Shenjtë nuk ka të bëjë me hënën, por me orbitën e hënës. Orbita e padukshme e hënës ka formën S dhe i përshtatet saktësisht shtegut të udhëtimit të hënës për një muaj. Pra forma S me ulje-ngritje. Ky është shpjegimi i dhënë nga Al Hawarizmi në Tefsirin e Kuranit "Al Kashaf" dhe në të cilin është mbështetur Imam Fakhruddin Razi në Tefsirin e tij El Kebir. Të gjitha shpjegimet e tjera janë të paqarta.

Read more ...

XS
SM
MD
LG