Lidhje


Refleksione / Mrekullia Kuranore 36:39

Allahu thotë në suren Ja sin: "Edhe Hënës i kemi caktuar fazat (pozicionet) derisa të kthehet në trajtën e harkut (kërcell i hurmës së tharë)" Ky varg përshkruan fazat hënore (orbitën e hënës) që përcaktojnë muajin hënor, gjysmëhëna zvogëlohet për t'u dukur me sy të lirë si një kërcell i vjetër hurme arabe.
Shprehja kërcell i vjetër në Kuranin e Shenjtë nuk ka të bëjë me hënën, por me orbitën e hënës. Orbita e padukshme e hënës ka formën S dhe i përshtatet saktësisht shtegut të udhëtimit të hënës për një muaj. Pra forma S me ulje-ngritje. Ky është shpjegimi i dhënë nga Al Hawarizmi në Tefsirin e Kuranit "Al Kashaf" dhe në të cilin është mbështetur Imam Fakhruddin Razi në Tefsirin e tij El Kebir. Të gjitha shpjegimet e tjera janë të paqarta.

Read more ...


Historia e Davidit dhe Golias...

Nga cikli i vargjeve përkthyer mjeshtërisht nga Hafiz Ibrahim Dalliu në “Ajka e Kuptimeve të Kur’ani Kerimit”.

 

El Bekarah/ Vargu 246

 

” I dashuri im! A nuk e di ti për një pjesë nga paria e benij Israilëve pas Musait, kur i thanë pejgamberit të dërguar për ta: ” Na dërgo një mbret (cakto për ne një komandant dhe nën komandën e tij) të luftojmë në rrugën e Zotit! Pejgamberi u tha atyre: ” Druaj se lufta bëhet farz për ju dhe nuk do të luftoni” Dhe ata i thanë: ” Ç’kemi ne që të mos luftojmë në rrugën e Zotit? A nuk u nxorëm prej shtëpive tona dhe prej fëmijëve tanë? Por kur për ta u bë farz lufta, ata ia kthyen shpinën dhe vetëm një pakicë prej tyre e mbajtën fjalën! Zoti i njeh mirë keqbërësit”. Fahri Raziu dhe Hazini shpjegojnë se, pasi i madhi Musa ndërroi jetë, Zoti u dërgoi benij Israilëve shumë pejgamberë, të cilët ishin të urdhëruar të ftonin njerëzit që të vepronin sipas dispozitave të Teuratit dhe t’u mësonin atyre ato gjëra që i harronin. Por , pasi kaluan disa vjet, beni Israilët filluan t’i ndryshonin dispozitat e Teuratit dhe të vepronin sipas dëshirave të veta. Ndër ta u shtuan kryengritjet e u prish morali aq shumë, sa që ata filluan të mos i dëgjonin më këshillat e pejngamberëve. Atëherë , Zoti u hodhi mbi shpinë kombin e Amalikasve që banonin ndërmjet Egjiptit dhe Damaskut. Amelikasit i mundën beni Israilët dhe i nxorën prej atdheut, i skllavëruan fëmijët dhe i shpartalluan. Beni Israilët mbetën në një mal si bagëtitë që u ka rënë ujku. Në atë kohë ata kishin pejgamber Shemuiun a.s, i cili ndreqte punët e tyre fetare. Paria e kombit u mblodhën dhe biseduan që të përgatiteshin për t’i qëndruar armikut dhe për të ruajtur vetëqënien e vet. Ata e dinin se u duhej një drejtim e një mbret. Prandaj, iu lutën pejgamberit që kishin Shemuiut, që të caktonte për ta një mbret.

Read more ...

XS
SM
MD
LG